O nás

Naše MŠ se nachází v malebné vesničce Úsilné, přímo na její krásně upravené návsi. 

Samotná obec je nedaleko Českých Budějovic. Budova, ve které je MŠ umístěna,

 je po celkové rekonstrukci. Tudíž všechny prostory MŠ jsou přizpůsobeny potřebám

dětí předškolního věku a svým vybavením rozvíjí u dětí kladné estetické cítění.

Všechny máme na děti přiměřené nároky, mluvíme s nimi, jsme spravedlivé,

respektujeme každou odlišnost dítěte, snažíme se o to, být přirozené a vytvářet

u dětí pocit bezpečí a jistoty. Chceme, aby se každé dítě mohlo rozvíjet podle

svých možností a potřeb a aby jeho učení bylo součástí hry. 


Díky výhodné poloze naší obce máme s dětmi blízko jak do lesa, na louku a nedaleké

 hřiště. Využíváme také kulturní nabídky divadel, jezdíme do Jihočeského Muzea

 a Domu umění. Děti nejsou ochuzeny ani o školní výlet a návštěvu ZOO Ohrada 

na Hluboké, jehož součástí se v posledních letech stává i program pro děti 

se zaměřením na poznávání přírody. Děti se mohou s rodiči účastnit veřejného života

 v obci, která pořádá v čele se starostou Ing. Kašpárkem během roku různé akce. 

Již tradičně zpříjemňují vánoční čas nejen našim nejstarším občanům krátkým

 vystoupením, ale také u rozsvěcení Vánočního strumu a při té příležitosti pořádáme

 tradiční Vánoční jarmark. Zapojujeme se do celorepublikové akce Ukliďme Česko, 

 Se Sokolem do života a Noc s Andersenem Vánoční, ale i ostatní lidové tradice

 neopomíjíme a předáváme naší nové generaci staré zvyky a obyčeje. 

Dětem připomínáme stará lidová řemesla. Zaměřujeme se též na výtvarné činnosti

 hlavně na práci s barvami a hlínou. Ve třídě máme klavír, na který doprovází

 děti při zpěvu paní učitelka. 

Stěžejním cílem programu naší mateřské školy je naučit děti co je to kamarádství

a pomáhat si navzájem. Umět si hrát se vším co je okolo nás a rozvíjet 

tak své dovednosti a vědomosti. Vytvářet si pozitivní vztah k pohybu 

a k propojení původních dovedností s novým poznáním, a to cestou

 vlastní zkušenosti. Vytvářet si návyky pro správnou pohybovou aktivitu 

do budoucnosti. Chránit si své zdraví a umět si ho vážit. A hlavně se umět 

smát a společně radovat i z maličkostí.

Obědy dovážíme z Církevní základní školy Rudolfovská a o svačiny 

se nám stará školnice paní Pekárková. Jídelníček sestavujeme tak, 

aby splňoval podmínky zdravé výživy, aby měly děti dostatek zeleniny, 

ovoce a mléčných výrobků. Nikdy děti do jídla nenutíme. Každý má nárok 

na to, nemít něco rád a také to respektujeme. Co je však velmi důležité, 

je dodržovat pitný režim a na to klademe důraz. Každé dítě má možnost 

se kdykoliv napít. Má svůj hrneček, do kterého si muže napustit pití z termobarelu.