Fotogalerie

Vánoční besídka ve školce

Výlet do Trocnova

Policie ve školce

Noc s Andersenem-spaní ve školce

Návštěva našich předškoláků v ZŠ Nerudova

Karneval - Masopust

Dům umění - Fotografie

Vánoce ve školce

Vánoční besídka ve školce

Vánoce v Jihočeském muzeu

Mikuláš s čertem

Tvořivá dílna