Denní harmonogram


2023/2024

Příchod dětí do školky, ranní hry dle volby a přání

6:30 - 8:00

Pohybové aktivity

8:00 - 8:30

Dopolední svačina

8.30 - 9:00

Vzdělávací aktivity

9:00 - 9:30

Pobyt venku

9.30 -  11.30

Oběd

11:30 - 12:00

Odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

12:00 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Odpolední zájmové činnosti a hry dle zájmu dětí 

14:30 - 16:30