Tradiční jarmark a rozsvěcení stromku

09.11.2023

Jarmark se tradičně uskuteční při příležitosti rozsvěcení vánočního stromku na návsi na první adventní neděli 3.12. Děti vám zpříjemní čekání malým hudebním vystoupením.