Vítá Vás Jsme zlatíčka i rošťáci,

co umějí vzít za práci

a mají rádi legraci.

Je nás tady malá banda.

a je s námi velká sranda.

Ať je léto nebo zima

 v Úsilném je vždycky prima.

 

Zkušení pedagogové

Renata Homanová                 ředitelka/učitelka

Mgr. Michaela Fousková                         učitelka

Ludmila Kasandová                 školní asistentka

Vzdělávání hrou

Našim cílem je hrou a zábavnou formou dětem vštípit základní lidské hodnoty, jako jsou přátelství, pomoc druhým, rozvíjet své dovednosti a získávat nové poznatky. Vážit si prostředí kolem sebe, chránit a pečovat o životní prostředí, rozvíjet enviromentální výchovu. Pomoci vychovávat milé, veselé děti se zdravou zvídavostí a chutí se učit a poznávat svět kolem sebe. Rozvíjet jejich fantazii a nadání, podporovat je při kreativních i pohybových aktivitách. Vštěpovat jim i důležitost zdraví a správné životosprávy, pro budoucnost jim pomoci vytvořit ty správné návyky.  

Se Sokolem do života

Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu.

Spolupracujeme a realizujeme

Kontakt

                                                                                    Mateřská škola Úsilné

774 225 046 

skolka@usilne.cz

Zřizovatel: Obec Úsilné